Uzavření badatelny SOkA Sokolov ve středu 11. 10. 2017

Ve středu 11. 10. 2017 bude badatelna Státního okresního archivu Sokolov se sídlem v Jindřichovicích z provozních důvodů uzavřena.