Den otevřených dveří v SOkA Sokolov 7. 6. 2018

logo 9. 6. mezinárodní den archivůStátní okresní archiv Sokolov se sídlem v Jindřichovicích zve na den otevřených dveří ve čtvrtek 7. 6. 2018. Začátky komentovaných prohlídek v 10:00, 14:00 a 16:00 hodin. Na Vaši účast se těší zaměstnanci archivu.