Uzavření badatelny SOkA Sokolov ve dnech 8. 10. a 10. 10. 2018

 Ve dnech 8. 10. a 10. 10. 2018 bude badatelna Státního okresního archivu Sokolov se sídlem v Jindřichovicích z provozních důvodů uzavřena. Děkujeme za pochopení.