Uzavření badatelny SOkA Plzeň-sever ve dnech 8. 10. a 10. 10. 2018

Ve dnech 8. 10. a 10. 10. 2018 bude badatelna Státního okresního archivu Plzeň-sever se sídlem v Plasích z provozních důvodů uzavřena. Děkujeme za pochopení.