Celostátní archivní konference, Plzeň, 23. - 25. 4. 2019

Od 23. do 25. dubna 2019 se v Plzni uskutečnila 18. celostátní archivní konference.

Webové stránky konference:
konference.cesarch.cz
Fotogalerie:
Zonerama
Videozáznamy z hlavního sálu:
Úterý 23. 4. od 13:00 slavnostní zahájení
Úterý 23. 4. od 13:30 Koncepce českého archivnictví...

Úterý 23. 4. od 15:30 Osobní údaje v archivnictví...
Úterý 23. 4. od 18:00 Ve víru bezradnosti. Archivní výběr dokumentů z informačních systémů veřejné správy.
Středa 24. 4. od 8:30 Provenience a autenticita v postfaktickém věku: „Originály“ ve 21. století
Středa 24. 4. od 11:00 Minulé a budoucí horizonty českého archivnictví
Čtvrtek 25. 4. od 9:00 Elektronická spisová služba – konec archivnictví?
Čtvrtek 25. 4. od 11:30 prezentace výsledků, závěrečné slovo
Videozáznamy ze sekce Výroba nápojů v průmyslovém opojení:
Úterý 23. 4. od 15:30 Vývoj segmentu v širším historickém kontextu
Úterý 23. 4. od 18:00 Společenský rozměr piva a pivovarnictví
Středa 24. 4. od 8:30 Majetková struktura a její proměna
Středa 24. 4. od 11:00 Hospodářské souvislosti výroby a prodeje piva
Čtvretk 25. 4. od 9:00 Potravinářský průmysl v Plzni a okolí
Ostatní videozáznamy:
Úterý 23. 4. od 15:30 Vzdělávání archivářů a specialistů pro správu dokumentů a záznamů ve 21. století
Úterý 23. 4. od 15:30 Kdo hledá, najde? Staré a nové cesty archivním labyrintem
Úterý 23. 4. od 18:00 Jak se stát archivářem?
Úterý 23. 4. od 18:00 Okénko k sousedům – vybrané otázky ze zahraniční archivní praxe [DEUTSCH]
Středa 24. 4. od 8:30 Mediální archivy a výzvy magnetických nosičů obrazu a zvuku
Středa 24. 4. od 8:30 Pomáhat, nebo trestat? Kontroly a metodická pomoc původcům v otázkách spisové služby
Středa 24. 4. od 11:00 Edice na stůl! Vydávání archivních pramenů úřední povahy k českým moderním a soudobým dějinám
Středa 24. 4. od 11:00 Jak ve zdraví dožít důchodu (fyzioterapie v archivní praxi)
Čtvrtek 25. 4. od 9:00 Archivy a knihovny: Můžeme se inspirovat?
Čtvrtek 25. 4. od 9:00 Možnosti a limity spolupráce mezi církevními a státními archivy
Místo konání:
Parkhotel Plzeň, U Borského parku 31, Plzeň
Pořadatelé:
Česká archivní společnost, z.s.
Česká informační společnost, z. s.
Státní oblastní archiv v Plzni
Archiv města Plzně
Poděkování za hodnotné knižní dary pro všechny účastníky konference:
 
Nakladatelství STARÝ MOST
Nakladatelství Starý most
PřílohaVelikost
Informační brožura pro účastníky2.38 MB