Uzavření badatelny SOkA PJ se sídlem v Blovicích dne 10. června 2019

V pondělí dne 10. června 2019 bude uzavřena badatelna SOkA Plzeň-jih se sídlem v Blovicích, a to z důvodu konání Dne otevřených dveří v rámci Mezinárodního dne archivů.