Přednáškový cyklus Za poznáním baroka (25. 9. - 30. 10. 2019)

Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích zve širokou veřejnost na přednáškový cyklus Za poznáním baroka, který pořádá ve spolupráci s Muzeem a galerií severního Plzeňska v Mariánské Týnici.

Přednášky se konají v sále Státního okresního archivu Plzeň-sever se sídlem v Plasích, Stará cesta 558.

  • Středa 25. 9. 2019 (v 17 hod.) - PhDr. Ing. Václav Fred Chvátal - Židé v baroku: změny v židovské epigrafice po třicetileté válce, barokní židovské náhrobky, venkovské barokní synagogy
  • Středa 9. 10. 2019 (v 17 hod.) - Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D. - Figurální liturgická hudba 17.-18. století v českých zemích. Hudebně liturgický provoz českých klášterů doby baroka a klasicismu a jeho specifika
  • Středa 23. 10. 2019 (v 17 hod.) - PhDr. Marie Hálová - Dějiny knižní kultury s přihlédnutím k baroku
  • Středa 30. 10. 2019 (v 17 hod.) - PhDr. Irena Bukačová - Třicet let obnovy barokní památky: Mariánská Týnice 1989-2019
PřílohaVelikost
Plakát173.16 KB