Zrušení seminářů 12. a 13. března 2020 ve Státním okresním archivu Domažlice se sídlem v Horšovském Týně

Vážení, v návaznosti na opatření přijímaná k zamezení šíření koronaviru rušíme semináře k výkonu spisové služby, které se měly konat ve dnech 12. a 13. března 2020 ve Státním okresním archivu Domažlice se sídlem v Horšovském Týně. Předpokládáme konání semináře po stabilizaci situace. Děkujeme za pochopení.