Informace o omezeném provozu badatelny SOkA Cheb

Počínaje 20. dubnem 2020 se otevírá badatelna SOkA Cheb v dosavadních badatelských dnech a hodinách. Vzhledem k současnému mimořádnému stavu způsobenému pandemií koronaviru SARS-CoV-2 bude provoz badatelny z protiepidemických a hygienických důvodů omezen takto:

1) Badatelské návštěvy se budou moci uskutečnit pouze po předchozím objednání na adrese soka-ch@soaplzen.cz a zasláním žádanky o předložení archiválií tak, aby bylo možno dodržet potřebná protiepidemická a hygienická pravidla na ochranu zdraví zaměstnanců archivu a zájemců o studium. Množství připravených archiválií bude vždy záležet na aktuálních možnostech a podmínkách archivu.

2) Zájemce o studium se v předem dohodnutém termínu dostaví na příslušné pracoviště archivu vybavený ochrannými prostředky dýchacích cest a v rukavicích a tyto prostředky bude používat po celou dobu pobytu v prostorách archivu. Bude dodržovat i další instrukce obsluhy badatelny, které vyplývají z aplikace mimořádných opatření nařízených Ministerstvem zdravotnictví ze dne 9. dubna 2020 (čj. MZDR 15757/2020-3/MIN/KAN), s nimiž se seznámí na úřední desce archivu nebo na webových stránkách Státního oblastního archivu v Plzni (www.soaplzen.cz).

4) Zájemce o studium vyplní před zahájením studia kromě badatelského listu a dalších potřebných dokumentů i dotazník o svém aktuálním zdravotním stavu. Dotazník bude přiložen k badatelskému listu.

5) Nedodržení výše uvedených podmínek bude mít za následek odepření možnosti studia a dalšího pobytu v prostorách archivu.

6) Archiv žádá všechny zájemce o studium, aby v této mimořádné situaci maximálně zodpovědně zvážili potřebu osobní návštěvy archivu a aby o možnost prezenčního studia žádali pouze ze závažných úředních důvodů.