Informace o provozu badatelen od 17. srpna 2020

Počínaje 8. červencem 2020 byly v dosavadních badatelských dnech a hodinách otevřeny všechny badatelny Státního oblastního archivu v Plzni. Vzhledem k současnému stavu způsobenému pandemií koronaviru SARS-CoV-2 bude však provoz badatelen z protiepidemických a hygienických důvodů omezen následovně:

Počet badatelů na den a badatelnu je omezen její kapacitou. Zájemcům o studium se doporučuje využívat žádanek o předložení archiválií v badatelně (uvedené na webových stránkách) nebo e-mailem nebo telefonicky dojednat návštěvu badatelny. Tento postup umožní včasnou přípravu archiválií ke studiu, případně zaslání sdělení, že archiválie není možné badateli předložit nebo že je naplněna kapacita badatelny.

Zájemce o studium provede při vstupu do badatelny a při odchodu z badatelny dezinfekci rukou. Dezinfekční prostředek zajistí archiv.

Zájemce o studium v badatelně Státního oblastního archivu v Plzni v Sedláčkově ulici č. 44 je povinen přinést si vlastní a užívat ochranný prostředek dýchacích cest po celou dobu pobytu v budově v Sedláčkově ulici č. 44.

V ostatních badatelnách Státního oblastního archivu v Plzni se pouze doporučuje badatelům užívat ochranný prostředek dýchacích cest a dodržovat odstup 2 metry od dalších osob. Badatel musí dodržovat další instrukce obsluhy badatelny.

PřílohaVelikost
badatetelny-20-17-08.pdf172.09 KB