Informace o provozu badatelen od 1. září 2020

Všechny badatelny Státního oblastního archivu v Plzni zůstávají od 1. září 2020 otevřeny v dosavadních badatelských dnech a hodinách.

Vzhledem k současnému stavu způsobenému pandemií koronaviru SARS-CoV-2 bude však provoz badatelen z protiepidemických a hygienických důvodů omezen následovně: Počet badatelů na den a badatelnu je omezen její kapacitou. Zájemcům o studium se doporučuje využívat žádanek o předložení archiválií v badatelně (uvedené na webových stránkách) nebo e-mailem nebo telefonicky dojednat návštěvu badatelny. Tento postup umožní včasnou přípravu archiválií ke studiu, případně zaslání sdělení, že archiválie není možné badateli předložit nebo že je naplněna kapacita badatelny.

Zájemce o studium provede při vstupu do badatelny a při odchodu z badatelny dezinfekci rukou. Dezinfekční prostředek zajistí archiv.

Zájemce o studium v jakékoliv badatelně Státního oblastního archivu v Plzni je povinen přinést si vlastní a užívat ochranný prostředek dýchacích cest po celou dobu pobytu v budově archivu.

Všem badatelům se doporučuje dodržovat odstup 2 metry od dalších osob. Badatel musí dodržovat další instrukce obsluhy badatelny.

PřílohaVelikost
badatetelny-20-01-09.pdf171.31 KB