Provoz badatelen od 12. 4. 2021

Počínaje 12. dubnem 2021 se v dosavadních badatelských dnech a hodinách otevírají všechny badatelny Státního oblastního archivu v Plzni s výjimkou badatelny v Plzni a Jindřichovicích.

Vzhledem k současnému stavu způsobenému pandemií koronaviru SARS-CoV-2 bude však provoz badatelen z protiepidemických a hygienických důvodů omezen následovně:

Počet badatelů na den a badatelnu je omezen požadavkem 1 badatele na minimálně 15 m2 plochy badatelny, takže v případě badatelen s plochou nedosahující alespoň 30 m2 nemůže studovat současně více badatelů. Zájemci o studium musí využívat žádanek o předložení archiválií v badatelně (jsou uvedené v tomto článku a na webových stránkách pracovišť a státních okresních archivů u příslušných badatelen) nebo e-mailem nebo telefonicky dojednat návštěvu badatelny. Tento postup umožní včasnou přípravu archiválií ke studiu, případně zaslání sdělení, že archiválie není možné badateli předložit nebo že je naplněna kapacita badatelny. V této souvislosti se doporučuje zhospodárnit provoz badatelen i tak, že by badateli byla vyhrazena jen část dne, tj. dopoledne či odpoledne tak, aby během badatelského dne mohlo badatelnu navštívit více zájemců o studium.

Zájemce o studium provede při každém vstupu do badatelny a při každém odchodu z badatelny dezinfekci rukou. Dezinfekční prostředek zajistí archiv. Zájemce o studium je povinen přinést si vlastní účinný ochranný prostředek dýchacích cest, tedy úst i nosu (respirátor), a užívat jej po celou dobu pobytu v budově archivu. Badatel musí dodržovat odstup 2 metry od dalších osob. Badatel musí dodržovat rovněž další instrukce obsluhy badatelny.

Přímé odkazy na žádanky o předložení archiválií

PřílohaVelikost
Opatření o provozu badatelen170.88 KB