Informace o provozu badatelen od 1. 6. 2020

Počínaje 1. červnem 2020 se v dosavadních badatelských dnech a hodinách otevírají badatelny Státního oblastního archivu v Plzni, s výjimkou badatelny v Klášteře u Nepomuka, která se otevírá od 8. června, a badatelny v Jindřichovicích, která je nadále do odvolání uzavřena (podrobnosti viz níže).

Vzhledem k současnému mimořádnému stavu způsobenému pandemií koronaviru SARS-CoV-2 bude však provoz badatelen z protiepidemických a hygienických důvodů omezen následovně:

  1. Badatelské návštěvy se budou moci uskutečnit pouze po předchozím včasném telefonickém či e-mailovém objednání do konkrétní badatelny archivu (viz kontakty nahoře na webových stránkách), včetně vyplněné a zaslané žádanky o předložení archiválií tak, aby bylo možno dodržet potřebná protiepidemická a hygienická pravidla na ochranu zdraví zaměstnanců archivu a zájemců o studium. Počet rezervovaných míst ke studiu bude vzhledem k opatřením omezený a jejich rezervace bude záviset na pořadí, v jakém budou objednávky evidovány. Množství připravených archiválií bude vždy záležet na aktuálních možnostech a podmínkách každého pracoviště.
  2. Zájemce o studium se v předem dohodnutém termínu dostaví na příslušné pracoviště archivu vybavený ochrannými prostředky dýchacích cest a tyto prostředky bude používat po celou dobu pobytu v prostorách archivu. Bude dodržovat i další instrukce obsluhy badatelny, které vyplývají z aplikace mimořádných opatření nařízených Ministerstvem zdravotnictví ze dne 25. května 2020 (čj. MZDR 15757/2020-19/MIN/KAN).
  3. Nedodržení výše uvedených podmínek bude mít za následek odepření možnosti studia a dalšího pobytu v prostorách archivu.
  4. Archiv žádá všechny zájemce o studium, aby v této mimořádné situaci maximálně zodpovědně zvážili potřebu osobní návštěvy archivu a aby o možnost prezenčního studia žádali pouze ze závažných důvodů.

Omezení v badatelnách

Až do odvolání je uzavřena badatelna ve Státním okresním archivu Sokolov se sídlem v Jindřichovicích (k provozu splňujícímu nařízená protiepidemická a hygienická opatření nejsou v budově archivu podmínky).

V ostatních badatelnách je omezen počet rezervovaných míst následovně:

Badatelna Počet osob
Plzeň 4 na den
Klášter u Nepomuka 4 na den
SOkA Domažlice (Horšovský Týn) 2 na den
SOkA Cheb 2 na den
SOkA Karlovy Vary 2 na den
SOkA Klatovy souběžně 1 (objednání na konkrétní čas, žádanka do badatelny Klatovy)
SOkA Plzeň-jih (Blovice) 2 na den
SOkA Plzeň-sever (Plasy) 2 na den
SOkA Rokycany 3 na den
SOkA Tachov 4 na den