Historie archivu

Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích vznikl v roce 1954 jako archiv okresu Plasy. Vzhledem k tomu, že nenavazoval na žádný městský archiv, neboť Plasy nebyly do té doby městem či městečkem, bylo nutné vybudovat zcela nové odborné zařízení. Od samého počátku užíval místnosti v budově konventu bývalého cisterciáckého kláštera, kde také sídlily okresní instituce a Krajský archiv Plzeňského kraje. Počáteční činnost jednoho zaměstnance se zaměřila hlavně na soustřeďování písemností obcí plaského okresu.

Při správní reorganizaci v roce 1960 se plaský archiv stal se dvěma zaměstnanci odborným zařízením ONV Plzeň-sever a musel tak převzít archiválie z bývalých okresních archivů Stod, Stříbro, Toužim, Podbořany a z městského archivu v Plzni, který do té doby fungoval také jako okresní pro okres Plzeň. Nedostatečné, neosvětlené a nevytápěné prostory s nevyhovujícím mikroklimatem pro uložení archiválií značně omezovaly rozvoj této instituce. Již koncem sedmdesátých let, kdy měl tři zaměstnance, byl množstvím uložených archiválií (700 bm), celkovým vybavením a pracovními podmínkami pokládán za nejhorší v České republice.

Situace se změnila až v devadesátých letech, kdy po vzoru jiných okresů také Okresní úřad Plzeň-sever rozhodl o výstavbě nové účelové budovy v Plasích. Uskutečnění tohoto záměru probíhalo v letech 1997–1999. V novém moderním a architektonicky zajímavě řešeném objektu personálně posílený archiv na 9 zaměstnanců mohl nabídnout solidní pracovní prostředí a klimatizované depozitáře s kapacitou 4500 bm. Od roku 2002 je Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích vnitřní organizační jednotkou Státního oblastního archivu v Plzni a v budově má uloženo kromě 1700 bm archiválií ve vlastní péči i 1000 bm archiválií v odborné správě 1. oddělení SOA v Plzni.