Badatelna

Objednávky ke studiu

e-mail: badatelna-ro@soaplzen.cz
telefon: +420 373 712 825

Hodiny pro veřejnost

Hodiny pro veřejnost mohou být z technických a organizačních důvodů změněny, sledujte aktuální informace na úvodní stránce.

pondělí 8,00 – 17,00
středa 8,00 – 17,00

Pohled na hlavní vchod do archivu v Rokycanech.

Provoz badatelny

Provoz badatelny archivu se řídí badatelským řádem.

Není nutno se předem objednávat, individuální studium v úterý a čtvrtek ve výjimečných případech jen po telefonické domluvě. Poslední objednávku archiválií ke studiu možno provést v 16,00. V badatelně jsou k dispozici všechny archivní pomůcky, kopírka a skener. Prezenčně je možné zapůjčit také knihy a noviny z knihovny, která obsahuje asi 12 000 svazků.

V badatelně je zakázáno používat fotoaparáty se zábleskovým zařízením všech typů a také používání všech typů průběhových skenerů. Na nevhodnost uvedených i dalších reprodukčních zařízení upozorní badatele dozor badatelny a zakáže jeho používání. V případě nedodržení tohoto zákazu bude badateli s okamžitou účinností ukončeno povolení nahlížet do archiválií.

K úkolům služby v badatelně nepatří poskytovat badateli pomoc při čtení textu archiválií, jeho překládání do jiných jazyků, vyhledávání v archiváliích a podobně.

Služba v badatelně není oprávněna udělovat výjimky z badatelského řádu.

Ceny za kopie a rešerše naleznete v ceníku služeb SOA Plzeň.