Sčítání lidu v SOkA Rokycany

V této tabulce jsou sepsána sčítání lidu dochovaná ve Státním okresním archivu Rokycany. Vzhledem ke specifickému vývoji okresu se příliš pramenů ke sčítání nedochovalo. Protože se jedná o badatelsky atraktivní materiál, přistoupili jsme k jeho soupisu pro snadnější orientaci v něm. Upozorňujeme badatele, že v tomto soupisu nejsou sledována sčítání vzniklá po druhé světové válce.

Ačkoliv okres Rokycany patří k vnitrozemským územím, ani z něj se sčítání nedochovalo příliš kompletně. Sčítání z let 1869–1910 se až na pár výjimek nedochovala (1869 Mirošov, 1880 Kařízek, Lhota pod Radčem, Podmokly, Přívětice, 1890 Rokycany, 1900 Rokycany, Nevid, 1910 Rokycany, Vranov).

Za jediné kompletně dochované sčítání je tak možné prohlásit sčítání z roku 1921 uložené ve fondu Okresní úřad Rokycany. Dále je poměrně dobře dochováno sčítání z roku 1930, které se nachází v Národním archivu v Praze.

Badatele je třeba upozornit především na to, že čísla popisná mohou být v rámci kartonu řazena odlišně, než jsou vypsána v kolonce čísla domů (výčet). Je to dáno příslušností domů k jednotlivým sčítacím obvodům. Tam, kde je jedna obec uložena v rámci jednoho kartonu, nepřistupovali jsme k rozepisování jednotlivých čísel popisných. Ta budou případně dodávána postupně.

Inventární číslo v závorce u fondu Okresní úřad Rokycany znamená, že jde o původní inventární číslo z fondu Sčítání lidu 1921, uloženého dříve ve Státním oblastním archivu v Plzni. Je možné, že v budoucnu dojde k přečíslování fondu, takže tato inventární čísla pak budou pouze orientační.

V případě, že při dalším zpracování archiválií dojde k nálezu byť jen zlomku některého sčítání, bude seznam průběžně aktualizován.

Historii sčítání lidu na našem území lze nalézt na stránkách Českého statistického úřadu.

Ikona programu Adobe Reader Soubory ve formátu PDF lze prohlížet například v programu Adobe Reader, který je volně ke stažení na stránkách výrobce.

PřílohaVelikost
Historie sčítání lidu - okres Rokycany54.04 KB