Badatelna

Hodiny pro veřejnost

Hodiny pro veřejnost mohou být z technických a organizačních důvodů změněny, sledujte aktuální informace na úvodní stránce.

pondělí 8,00 – 17,00
středa 8,00 – 17,00

 

Žádanka o předložení archiválií

Provoz badatelny

Ilustrační obrázek archivu - zámku v Jindřichovicích

Provoz badatelny archivu se řídí badatelským řádem.

V zájmu badatele je vhodné předem telefonicky dojednat termín návštěvy i její obsah.

V badatelně je zakázáno používat fotoaparáty se zábleskovým zařízením všech typů a také používání všech typů průběhových skenerů. Na nevhodnost uvedených i dalších reprodukčních zařízení upozorní badatele dozor badatelny a zakáže jeho používání. V případě nedodržení tohoto zákazu bude badateli s okamžitou účinností ukončeno povolení nahlížet do archiválií.

K úkolům služby v badatelně nepatří poskytovat badateli pomoc při čtení textu archiválií, jeho překládání do jiných jazyků, vyhledávání v archiváliích a podobně.

Služba v badatelně není oprávněna udělovat výjimky z badatelského řádu.

Ceny za kopie a rešerše naleznete v ceníku služeb SOA Plzeň.