Veřejné zakázky

Výzva k jednacímu řízení bez uveřejnění - Rekonstrukce objektu Klášter u Nepomuka

Výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce na akci „Rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A2 objektu v Klášteru u Nepomuka“.

Rozhodnutí o výběru nabídky - Inženýrsko-geologický průzkum Karlovy Vary

Na základě provedeného vyhodnocení došlých nabídek a doporučení výběrové komise na veřejnou zakázku „Příprava staveniště pro výstavbu nového objektu SOkA Karlovy Vary – doplňující inženýrsko-geologický průzkum“ byla jako vítězná vybrána nabídka dodavatele Mgr. Martin Štěřík, Příčná 3, Karlovy Vary.

Výzva k podání nabídky - Inženýrsko-geologický průzkum Karlovy Vary (do 10.10.2011)

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Příprava staveniště pro výstavbu nového objektu SOkA Karlovy Vary – doplňující inženýrsko-geologický průzkum“.

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - Disky

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Disky do diskového pole“.

Výzva k podání nabídek - Disky do diskového pole (do 29.6.2011)

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Disky do diskového pole Hitachi“.

Rozhodnutí o výběru nejvhodnějších nabídek - Servis výpočetní techniky

Oznámení o výběru nejvhodnějších nabídek na veřejné zakázky malého rozsahu na servis výpočetní techniky na pracovištích SOA v Plzni a v příslušných okresních archivech.

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku - Knižní skener

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Knižní skener“.

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku - Fasáda Karlovy Vary

Na základě provedeného vyhodnocení došlých nabídek a doporučení výběrové komise na veřejnou zakázku „Oprava a nátěr fasády v objektu Státního okresního archivu Karlovy Vary“ byla jako vítězná vybrána nabídka dodavatele RAS – rekonstrukce a stavby, s.r.o., Karla Čapka 1102/3, Karlovy Vary.

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku - Webová aplikace

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Práce na SW pro prohlížení digitalizovaných archiválií a správu metadat.

Syndikovat obsah