Veřejné zakázky

Rozhodnutí o výběru nabídky - Servis výpočetní techniky

Na základě provedeného vyhodnocení došlých nabídek a doporučení výběrové komise na veřejnou zakázku „Servis výpočetní techniky“ byly jako vítězné pro lokality Blovice, Plasy, Plzeň a Rokycany vybrány nabídky dodavatele Radonix, s. r. o., Herejkova 1104, Starý Plzenec, pro lokality Cheb, Karlovy Vary, Jindřichovice a Tachov byly vybrány nabídky dodavatele COMFOR STORES, a. s., Běly Pažoutové 742/1, Brno.

Výzva k podání nabídky - Přestěhování archivu Škoda z Plzně do Kláštera u Nepomuku (do 16. 3. 2012)

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Přestěhování archivu Škoda z Plzně do Kláštera u Nepomuka“.

Výzva k podání nabídek - Servis výpočetní techniky (do 2.3.2012)

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje výběrová řízení na servis výpočetní techniky v Plzni a v některých státních okresních archivech.

AKTUALIZACE z 27. 2. 2012: K zadáním výběrových řízení byly přidány doplňující informace a termín prohlídky pracoviště SOkA Karlovy Vary.

2. výzva k jednacímu řízení bez uveřejnění - Rekonstrukce objektu Klášter u Nepomuka

Druhá výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce na akci „Rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A2 objektu v Klášteru u Nepomuka“.

Výzva k jednacímu řízení bez uveřejnění - Rekonstrukce objektu Klášter u Nepomuka

Výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce na akci „Rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A2 objektu v Klášteru u Nepomuka“.

Rozhodnutí o výběru nabídky - Inženýrsko-geologický průzkum Karlovy Vary

Na základě provedeného vyhodnocení došlých nabídek a doporučení výběrové komise na veřejnou zakázku „Příprava staveniště pro výstavbu nového objektu SOkA Karlovy Vary – doplňující inženýrsko-geologický průzkum“ byla jako vítězná vybrána nabídka dodavatele Mgr. Martin Štěřík, Příčná 3, Karlovy Vary.

Výzva k podání nabídky - Inženýrsko-geologický průzkum Karlovy Vary (do 10.10.2011)

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Příprava staveniště pro výstavbu nového objektu SOkA Karlovy Vary – doplňující inženýrsko-geologický průzkum“.

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - Disky

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Disky do diskového pole“.

Výzva k podání nabídek - Disky do diskového pole (do 29.6.2011)

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Disky do diskového pole Hitachi“.

Syndikovat obsah