Veřejné zakázky

Výzva k podání nabídky - Výměna oken v objektu pracoviště Klášter u Nepomuka (do 12. 10. 2012) AKTUALIZOVÁNO

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje zadávací řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Výměna oken v objektu Státního oblastního archivu v Plzni - pracoviště Klášter u Nepomuka“.

AKTUALIZACE: Dne 10. 10. 2012 přidány dodatečné informace.

Výzva k podání nabídky - Výměna oken v objektu Státního okresního archivu Domažlice (do 1. 10. 2012) - AKTUALIZOVÁNO

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje zadávací řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Výměna oken v objektu Státního okresního archivu Domažlice se sídlem v Horšovském Týně“.

AKTUALIZACE: dne 26. 9. 2012 byly přidány dodatečné informace

Rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A2 objektu v Klášteru u Nepomuka

Otevřené výběrové řízení, podlimitní zakázka, evid. číslo v IS VZ US - 60057424.

3. výzva k jednacímu řízení bez uveřejnění - Rekonstrukce objektu Klášter u Nepomuka (AKTUALIZOVÁNO)

Třetí výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce na akci „Rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A2 objektu v Klášteru u Nepomuka“.

Aktualizováno dne 11. 6. 2012 - přidána zpráva o posouzení nabídky.

Rozhodnutí o výběru nabídky - Přestěhování archivu Škoda z Plzně do Kláštera

Na základě provedeného vyhodnocení došlých nabídek a doporučení výběrové komise na veřejnou zakázku „Přestěhování archivu Škoda z Plzně do Klášteru u Nepomuka“ byla jako vítězná vybrána nabídka dodavatele MANUS Pro, s.r.o., Musílkova 58/172, Praha 5.

Rozhodnutí o výběru nabídky - Servis výpočetní techniky

Na základě provedeného vyhodnocení došlých nabídek a doporučení výběrové komise na veřejnou zakázku „Servis výpočetní techniky“ byly jako vítězné pro lokality Blovice, Plasy, Plzeň a Rokycany vybrány nabídky dodavatele Radonix, s. r. o., Herejkova 1104, Starý Plzenec, pro lokality Cheb, Karlovy Vary, Jindřichovice a Tachov byly vybrány nabídky dodavatele COMFOR STORES, a. s., Běly Pažoutové 742/1, Brno.

Výzva k podání nabídky - Přestěhování archivu Škoda z Plzně do Kláštera u Nepomuku (do 16. 3. 2012)

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Přestěhování archivu Škoda z Plzně do Kláštera u Nepomuka“.

Výzva k podání nabídek - Servis výpočetní techniky (do 2.3.2012)

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje výběrová řízení na servis výpočetní techniky v Plzni a v některých státních okresních archivech.

AKTUALIZACE z 27. 2. 2012: K zadáním výběrových řízení byly přidány doplňující informace a termín prohlídky pracoviště SOkA Karlovy Vary.

2. výzva k jednacímu řízení bez uveřejnění - Rekonstrukce objektu Klášter u Nepomuka

Druhá výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce na akci „Rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A2 objektu v Klášteru u Nepomuka“.

Syndikovat obsah