Volná místa

Výběrové řízení - odborný rada - právník - Státní oblastní archiv v Plzni (do 18.1.2017)

Ředitel Státního oblastního archivu v Plzni jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada – právník v oboru služby 29. legislativa a právní činnost ve Státním oblastním archivu v Plzni.
Místem výkonu služby je Plzeň.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Předpokládaným nástupem do služby na tomto služebním místě je 1. 3. 2017.

Syndikovat obsah