Výzva k podání nabídky - EPS SOkA Tachov (do 17.10.2012) AKTUALIZOVÁNO

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje zadávací řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na zhotovení elektrické požární signalizace s názvem „EPS SOkA Tachov“.
AKTUALIZACE:

  • 8. 10. 2012 byly přidány dodatečné informace Požárně bezpečnostní řešení a požární zpráva
  • 11. 10. 2012 byly přidány dodatečné informace Způsob prokázání splnění kvalifikačních předpokladů.
PřílohaVelikost
Výzva k podání nabídky167.82 KB
Příloha č. 1 - Titulní list nabídky35.5 KB
Příloha č. 2 - Projektová dokumentace - Technická zpráva317.28 KB
Příloha č. 2 - Projektová dokumentace - Půdorys 1.P.P.144.93 KB
Příloha č. 2 - Projektová dokumentace - Půdorys 1.N.P.285.06 KB
Příloha č. 2 - Projektová dokumentace - Půdorys 2.N.P.289.79 KB
Příloha č. 2 - Projektová dokumentace - Půdorys 3.N.P.207.63 KB
Příloha č. 2 - Projektová dokumentace - Blokové schema zapojení60.77 KB
Příloha č. 3 - Výkaz výměr37 KB
Dodatečné informace - Požárně bezpečnostní řešení a požární zpráva1.33 MB
Dodatečné informace - Způsob prokázání splnění kvalifikačních předpokladů37.44 KB
Smlouva1021.43 KB