Veřejná zakázka - NAS hlava (do 21. 7. 2014)

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje zadávací řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „NAS hlava“.

Veškeré informace jsou zveřejněny na elektronickém tržišti, kde je také možno podávat nabídky a dotazy. Odkaz na zadání na elektronickém tržišti: T002/14/V00013010

PřílohaVelikost
Zadávací dokumentace226.99 KB
Příloha č. 1 – Návrh smlouvy222.63 KB
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů26.21 KB
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky48.3 KB
Kupní smlouva1.6 MB