Výzva k podání nabídky - Výměna oken v objektu Státního okresního archivu Domažlice (do 1. 10. 2012) - AKTUALIZOVÁNO

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje zadávací řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Výměna oken v objektu Státního okresního archivu Domažlice se sídlem v Horšovském Týně“.

AKTUALIZACE: dne 26. 9. 2012 byly přidány dodatečné informace

PřílohaVelikost
Výzva k podání nabídek54.64 KB
Příloha č. 1 - Titulní list nabídky47 KB
Příloha č. 2 - Závazné stanovisko MěÚ Horšovský Týn298.53 KB
Příloha č. 3 - Fotografie stávajících oken3.02 MB
Dodatečné informace25.4 KB