Veřejná zakázka - výměna oken - Horšov (do 17. 10. 2013) ZRUŠENO

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje zadávací řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Výměna oken v objektu Státního okresního archivu Domažlice – depozitář Horšov čp. 6“

PřílohaVelikost
Výzva k podání nabídek145.83 KB
Příloha č. 1 - Titulní list nabídky22.87 KB
Příloha č. 2 - Závazné stanovisko MěÚ Horšovský Týn432.16 KB
Příloha č. 3 - Fotografie stávajících oken429.98 KB
Dodatečné informace (přidány 15. 10. 2013)23.79 KB
Rozhodnutí o zrušení21.42 KB