Veřejná zakázka - výměna oken - Nepomuk (do 24. 10. 2013)

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje zadávací řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Výměna oken v objektu Státního oblastního archivu v Plzni – pracoviště Klášter u Nepomuka“.

PřílohaVelikost
Výzva k podání nabídek51.74 KB
Příloha č. 1 - Titulní list nabídky24.22 KB
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky21.43 KB
Smlouva67.26 KB