Veřejná zakázka - plynofikace objektu SOkA Rokycany - projektová dokumentace pro provádění stavby, autorský dozor projektanta (do 26.5.2016)

Česká republika – Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Plynofikace objektu SOkA Rokycany - projektová dokumentace pro provádění stavby, autorský dozor projektanta“.

PřílohaVelikost
Výzva k podání nabídky64.5 KB
Příloha č. 1 - smlouva o dílo67 KB
Příloha č. 2 - titulní list nabídky17.65 KB
Příloha č. 3 - čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů26.27 KB
Příloha č. 4 - Výkresová dokumentace stávajícího stavu (půdorysy, řezy)1.02 MB
Příloha č. 5 – Výpis z katastru nemovitostí717.67 KB
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky30.89 KB
Smlouva360.64 KB