Veřejná zakázka - Odstranění vlhkosti SOkA Sokolov - předprojektová příprava (do 30. 6. 2014)

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje zadávací řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Odstranění vlhkosti v objektu SOkA Sokolov se sídlem v Jindřichovicích – předprojektová příprava a návrh sanačních opatření“

PřílohaVelikost
Výzva k podání nabídek44.87 KB
Příloha č. 1 - Fotodokumentace stávajícího stavu2.63 MB
Příloha č. 1 - Čestné prohlášení25.2 KB
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky64.35 KB
Smlouva543.22 KB