Veřejná zakázka - oprava střechy SOkA Rokycany (do 20. 6. 2018)

Česká republika – Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje zadávací řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Oprava střechy objektu Jeřabinová č. p. 1043, Státního okresního archivu Rokycany“.

PřílohaVelikost
Výzva k podání nabídky298.64 KB
Příloha č. 1 - položkový soupis prací (výkaz výměr)39.25 KB
Příloha č. 2 - čestné prohlášení (vzor)14.26 KB
Příloha č. 3 - návrh smlouvy o dílo35.82 KB