Veřejná zakázka - Vodovodní přípojky pro objekt Státního okresního archivu Rokycany (do 23.2.2015)

Česká republika – Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje zadávací řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Vodovodní přípojky pro objekt Státního okresního archivu Rokycany“. (SOkA Rokycany)

V souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, není tato veřejná zakázka malého rozsahu zadávána podle zákona o veřejných zakázkách.

PřílohaVelikost
Výzva k podání nabídky90.5 KB
Příloha č. 1 – projektová dokumentace13.88 MB
Příloha č. 3 – Návrh smlouvy o dílo40.81 KB
Příloha č. 4 – Územní souhlas781.24 KB
Příloha č. 5 – Vyjádření Odboru rozvoje města1.41 MB
Příloha č. 6 – Vyjádření Odboru životního prostředí366.64 KB
Příloha č. 7 – Vyjádření Odboru dopravy434.4 KB
Příloha č. 8 – Smlouva o použití pozemku4.34 MB
Příloha č. 9 – Čestné prohlášení vzor25.55 KB
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky75.51 KB
Smlouva2.76 MB