Veřejná zakázka - Vodovodní přípojka SOkA Rokycany - projektová dokumentace (do 19. 5. 2014) ZRUŠENO

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje zadávací řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Vodovodní přípojka SOkA Rokycany - projektová dokumentace pro provádění stavby, autorský dozor projektanta“

PřílohaVelikost
Výzva k podání nabídek56.35 KB
Příloha č. 1 - Návrh smlouvy31.85 KB
Příloha č. 2 – Vyjádření vodohospodářské společnosti318.16 KB
Příloha č. 3 – Situace stávající přípojky138.8 KB
Rozhodnutí o zrušení20.71 KB