Veřejná zakázka - Oprava hradeb Cheb (do 29. 7. 2014)

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje zadávací řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Oprava části historických městských hradeb v areálu Státního okresního archivu Cheb (SOkA Cheb)“.

PřílohaVelikost
Zadávací dokumentace46.27 KB
Příloha č. 1 – Položkový soupis prací44.5 KB
Příloha č. 2 – Závazné stanovisko MěÚ Cheb369.89 KB
Příloha č. 3 – Čestné prohlášení25.09 KB
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky21.5 KB
Smlouva1.77 MB