75 let Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni

¾ století plzeňské pedagogické fakulty ve vzpomínkáchV loňském roce oslavila Fakulta pedagogická ZČU v Plzni tři čtvrtě století své existence. V rámci oslav tohoto výročí byl realizován i zajímavý projekt její katedry historie, přesněji střediska orální historie, které při katedře působí. Výsledkem projektu je publikace s názvem "¾ století plzeňské pedagogické fakulty ve vzpomínkách", v níž na vývoj fakulty (a nejen na něj) vzpomínají její absolventi a učitelé, mj. i dva ředitelé Státního oblastního archivu v Plzni Petr Hubka a Karel Řeháček.

Výstava Krok za krokem za našimi (slavnými) předky

výstava Krok za krokem za našimi (slavnými) předkyStátní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně srdečně zve na výstavu „Krok za krokem za našimi (slavnými) předky“, která bude probíhat od 12. února do 23. února 2024 v Městském kulturním zařízení v Horšovském Týně.

Výstava otevřena: pondělí–pátek 8–16 hod.
Městské kulturní zařízení, nám. Republiky 105, Horšovský Týn
Vstup zdarma

Nová publikace k dějinám Dešenic

obálka publikace Dešenice 1272–2022. Sedmero zastavení v minulosti šumavského údolí.Světlo světa právě spatřila publikace Dešenice 1272–2022. Sedmero zastavení v minulosti šumavského údolí. Vznikla u příležitosti oslav 750. výročí první písemné zmínky o Dešenicích úsilím sedmi autorů a editorky a starostky městyse Lenky Sýkorové, naší bývalé (a doufejme že opět i budoucí) klatovské kolegyně. Na téměř dvousetstránkové publikaci se podíleli mj. i naši kolegové Jakub Mírka, Karel Řeháček a bývalý kolega z Klatov Michal Tejček.

Nová kniha: Plzeň v letech 1914–1918. Jak se žilo Plzeňanům v době Velké války?

obálka publikace Plzeň v letech 1914–1918. Jak se žilo Plzeňanům v době Velké válkyK blížícímu se 110. výročí vypuknutí Velké války právě vychází publikace, v níž Karel a Filip Řeháčkovi nabízejí pohledy na válečné události v zázemí Plzně jakožto průmyslového velkoměsta habsburské monarchie z pohledu různých skupin jeho obyvatel. Jak se žilo chudým a bohatým, Čechům a Němcům nebo třeba žákům a jejich učitelům? Jak život v zázemí ovlivnil muže a ženy a tradiční společenské vztahy? I na to hledá nová publikace plná zajímavých příloh poutavým způsobem odpovědi. Tak pokud jste na ně zvědaví, zalistujte v ní!

PF 2024

PF 2024 - Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2024

Plzeňské Masarykovo gymnázium opět v archivu

Plzeňské Masarykovo gymnázium opět v archivuVe dnech 20. a 23. října 2023 zavítali opět po roce do Státního oblastního archivu v Plzni studentky a studenti seminářů moderních dějin z Masarykova gymnázia v Plzni. Dozvěděli se o možnostech i úskalích studia archivních pramenů k moderním a soudobým dějinám a o specifických metodách práce při jejich výzkumu. Společně s vyučujícími Andreou Řeháčkovou a Martinou Walterovou tentokrát dorazil i nový ředitel ústavu Radim Skočný, taktéž kolega-historik, jemuž ke jmenování srdečně blahopřejeme a přejeme v řízení prestižní plzeňské střední školy hodně úspěchů!

Poděkování

Státní oblastní archiv v Plzni převzal v těchto dnech písemnou pozůstalost archivářky a emeritní vedoucí někdejší pobočky archivu ve Žluticích PhDr. Květoslavy Haubertové (13. 1. 1934 - 27. 2. 2023). Dědici archiválie předali na základě darovací smlouvy a získalo je do své péče 1. oddělení, které se specializuje na shromažďování písemných pozůstalostí historicky zajímavých osobností západočeského regionu. Velmi si tohoto daru vážíme a rodině PhDr. Haubertové děkujeme.

Sobotní podvečer v Čachrově

Plakát Češi a Němci na KlatovskuPřednáška Karla Řeháčka na téma Češi a Němci na Klatovsku na příkladu Čachrova a okolí přilákala v sobotu 7. října 2023 místní i přespolní zájemce o historii této malebné lokality ležící na někdejší národnostní hranici. Nastolené téma podnítilo bohatou diskusi a obě strany se těší na další společné setkání!

Šumavské soudničky ve finále! (aktualizováno)

obálka publikace Kriminální případy a aféry ze Šumavy, Pošumaví a Českého lesaPublikace trojice západočeských archivářů Karla Řeháčka, Radky Kinkorové a Anety Knotkové Kriminální případy a aféry ze Šumavy, Pošumaví a Českého lesa byla nominována mezi tři finalisty festivalu Šumava Litera 2023 v kategorii Populárně naučné publikace. Máte-li rádi věrohodné detektivky, Šumavu nebo alespoň archiváře ze západu Čech, můžete ji v soutěži o cenu Johanna Steinbrenera podpořit kliknutím na www.sumava-litera.eu/o-festivalu. Svatý Vavřinec vás za to jistě bohatě odmění!

Inženýrské sítě pro nový archiv

Inženýrské sítě pro nový archivVe středu 20. září 2023, po třech dlouhých dekádách, se na pozemku určeném pro výstavbu nové plzeňské centrály konečně začalo budovat! Zatím tedy pouze inženýrské sítě, ale i tak jsme aktuálně dospěli k něčemu konkrétnímu, doslova hmotnému.

Setkání nejen kronikářů v Horšovském Týně 1. listopadu 2023

Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně srdečně zve kronikáře, zastupitele obcí, spolupracovníky místního periodického tisku i zájemce o regionální historii a vlastivědu na Setkání nejen kronikářů, které se uskuteční ve středu 1. listopadu 2023 od 9 hodin v sále Městského kulturního zařízení Horšovský Týn, nám. Republiky 105. Více informací naleznete v připojené pozvánce.

Okresní soud Plzeň-město – informace veřejnosti

Vzhledem k aktuálnímu zájmu veřejnosti o trestní spisy Okresního soudu Plzeň-město z osmdesátých let minulého století viz např. článek na Seznamu nebo Novinkách sděluje Státní oblastní archiv v Plzni, že tyto spisy nejsou v souladu s příslušnými ustanoveními § 37 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů badatelsky přístupné z toho důvodu, že obsahují osobní a citlivé údaje žijících osob.

Dočasná nedostupnost části archiválií v SOkA Domažlice

Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně sděluje, že až do odvolání nebude z důvodu stavebních úprav možné objednat do badateleny některé archiválie a nebude možné v nich ani vyhledávat.

Děkujeme za pochopení

Přechodné období pro zavedení změn ve spisové službě do 31. 12. 2025

V souvislosti s nabytím účinnosti novely vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby č. 259/2012 Sb. (vydána pod č. 96/2023 Sb.) ke dni 1. 7. 2023 sdělujeme, že pro zavedení změn ve spisové službě platí přechodné období do 31. prosince 2025 – viz Čl. II – Přechodné ustanovení výše citovaného předpisu. Není tedy nutné urychleně zavádět změny ve spisové službě tak, aby byly platné od 1. 7. 2023.

Exkurze Klubu Augusta Sedláčka

Exkurze Klubu Augusta SedláčkaV úterý 23. května 2023 nás navštívili kolegové z Klubu Augusta Sedláčka, sdružení profesionálních a amatérských zájemců o šlechtická sídla. O vše, co se archivu a archiválií týká, projevili skutečně nevšední zájem a z jejich reakcí bylo zřejmé, že práci archivářek, archivářů a restaurátorek dokáží ocenit. Prohlédli si archivní depoty, digitalizační pracoviště, konzervátorskou a fotografickou dílnu a odcházeli spokojení a plní zážitků.

Syndikovat obsah