Uzavření badatelny pracoviště Archiv Škoda od 1. 6. 2012

Z důvodu příprav stěhování pracoviště Archiv Škoda bude jeho badatelna od 1. 6. 2012 uzavřena. Stěhování Archivu Škoda do objektu pracoviště Klášter bude probíhat během letních měsíců, o opětovném zpřístupnění jeho fondů budeme včas informovat.

Archiv Skoda ist von 1. 6. 2012 wegen Umziehung für die Öffentichkeit geschlossen.

Our branch "Archiv Skoda" will be closed from 1st Juni 2012 (preparations for moving to the new place in Klášter). The moving will run through July and August, we will inform about the end of it.

Rozhodnutí o výběru nabídky - Přestěhování archivu Škoda z Plzně do Kláštera

Na základě provedeného vyhodnocení došlých nabídek a doporučení výběrové komise na veřejnou zakázku „Přestěhování archivu Škoda z Plzně do Klášteru u Nepomuka“ byla jako vítězná vybrána nabídka dodavatele MANUS Pro, s.r.o., Musílkova 58/172, Praha 5.

Nové otevírací hodiny

Od 1.4.2012 bude badatelna v Plzni, Sedláčkova 44, v úterý uzavřena!

Rozhodnutí o výběru nabídky - Servis výpočetní techniky

Na základě provedeného vyhodnocení došlých nabídek a doporučení výběrové komise na veřejnou zakázku „Servis výpočetní techniky“ byly jako vítězné pro lokality Blovice, Plasy, Plzeň a Rokycany vybrány nabídky dodavatele Radonix, s. r. o., Herejkova 1104, Starý Plzenec, pro lokality Cheb, Karlovy Vary, Jindřichovice a Tachov byly vybrány nabídky dodavatele COMFOR STORES, a. s., Běly Pažoutové 742/1, Brno.

Výzva k podání nabídky - Přestěhování archivu Škoda z Plzně do Kláštera u Nepomuku (do 16. 3. 2012)

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Přestěhování archivu Škoda z Plzně do Kláštera u Nepomuka“.

Výzva k podání nabídek - Servis výpočetní techniky (do 2.3.2012)

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje výběrová řízení na servis výpočetní techniky v Plzni a v některých státních okresních archivech.

AKTUALIZACE z 27. 2. 2012: K zadáním výběrových řízení byly přidány doplňující informace a termín prohlídky pracoviště SOkA Karlovy Vary.

Archivnictví v Čechách, Durynsku a Sasku

Logo Ziel 3 - Cíl 3Odborná konference v rámci projektu Evropské unie
Překračování hranic – Nové cesty mezi zeměmi.

Česko-německá archivní konference se uskuteční v Chebu ve dnech 21. – 23. května 2012 ve Valdštejnské obrazárně Muzea Cheb. Jedná se o odborné pracovní setkání českých a německých archivářů ze západních Čech, Saska a Durynska. Zamýšleným cílem je v neposlední řadě navázání živých osobních kontaktů, které budou nadále využívány pro získávání rešerší a k výměně potřebných informací. Samozřejmě budou zodpovězeny také otázky organizace archivů, historie a tvorby fondů i přístupnosti archiválií.

PF 2012

Ilustrace: diapozitiv z fondu Západočeské konzumní družstvo, s. r. o., Plzeň

Vše nejlepší v roce 2012 Vám přejí zaměstnanci
Státního oblastního archivu v Plzni.

2. výzva k jednacímu řízení bez uveřejnění - Rekonstrukce objektu Klášter u Nepomuka

Druhá výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce na akci „Rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A2 objektu v Klášteru u Nepomuka“.

Výzva k jednacímu řízení bez uveřejnění - Rekonstrukce objektu Klášter u Nepomuka

Výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce na akci „Rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A2 objektu v Klášteru u Nepomuka“.

Syndikovat obsah