Literární Šumava 2023

V rámci 27. setkání knihovníků západních a jižních Čech zavítali v pátek 19. 5. 2023 knihovnice a knihovníci do horšovskotýnského archivu. Během exkurze absolvovali komentovanou prohlídku archivu a nahlédli do podkroví restaurátorské dílny.

Dějiny Úterý od Wasků

obálka publikace Dějiny města ÚterýV sobotu 29. dubna 2023 se v malebném městečku Úterý konala velká sláva: připomínalo se 790 let od první písemné zmínky a především se uváděla na svět pozoruhodná publikace o jeho bohatých dějinách! A není příliš divu, že je právě vydaná obsáhlá monografie spojená s archivářskou rodinou Wasků, která má v Úterý své kořeny. Naši kolegové Karel, Eva a v neposlední řadě „motor“ publikace Marie si za svoje dílo zaslouží obdiv a ten jim dávali najevo mnozí, od řady místních českých i někdejších německých obyvatel městečka až po celebrity, které se aktu rovněž účastnily. Blahopřejeme a jsme moc rádi, že se dobrá věc podařila!

Na Schodech v archivu

Na schodech v badatelněV pátek 28. dubna 2023 jsme měli další edukační návštěvu, tentokrát z rodinného centra Na Schodech v plzeňských Černicích. Jeho ředitelka Olga Mourková přivedla do archivu své klientky, které projevily nevšední zájem o všechno, co se archiválií týká. A které návštěvu na znamení spokojenosti zakončily sladkou tečkou, ovšem pro nás, pro archiváře. Takže děkujeme a těšíme se třeba zase někdy na viděnou!

Plzeňské archivy a 1. červen 1953

Karel Řeháček v pořadu Historie.csV sobotu 22. dubna 2023 se publicistický pořad České televize Historie.cs věnoval 70. výročí měnové reformy v Československu v roce 1953. Přímo v televizním studiu o ní diskutovali historik Jiří Pernes s archivářem Národního archivu Jakubem Šloufem, v Plzni pak klíčové události spojené s tehdejší protikomunistickou revoltou prezentovali archiváři Karel Řeháček a Adam Skála, kteří představili též málo známé archiválie nacházející se v péči Státního oblastního archivu v Plzni a v Archivu města Plzně.

Nová publikace Zámek a panství Hradiště

obálka publikace Ve čtvrtek 13. dubna 2023 se na zámku v Hradišti uskutečnil křest právě vydané publikace Zámek a panství Hradiště, na jejímž vzniku se významnou měrou autorsky podíleli i archivářky a archiváři Státního oblastního archivu v Plzni Vladimír Červenka, Jakub Mírka, Marie Mírková, Michal Rys a Karel Řeháček. Kniha prezentuje historii i současnost zámku, kde se aktuálně nachází sídlo Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., které publikaci vydalo.

 

Medaile Za zásluhy o české archivnictví PhDr. Vladimíru Vlasákovi

V roce 2021 obdržel emeritní ředitel Státního okresního archivu Sokolov se sídlem v Jindřichovicích PhDr. Vladimír Vlasák medaili Za zásluhy o české archivnictví. Shodou mnoha okolností mu byla předána až 5. dubna 2023 v komorním prostředí Státního okresního archivu Karlovy Vary, tedy ve městě, kde po odchodu na zasloužený odpočinek našel náš dlouholetý kolega se svou manželkou Evou nový domov. K medaili mu srdečně gratulujeme a přejeme jemu i Evě Vlasákové vše nejlepší do dalších let!

Svůj k svému? Nová publikace Karla Řeháčka

obálka publikace Světlo světa právě spatřila zatím poslední publikace Karla Řeháčka s názvem Svůj k svému? Česká menšina na jihozápadě Čech 1880–1938. Již desátá autorova kniha uzavírá jeho dlouhodobý výzkum věnovaný vývoji české menšiny v národnostně smíšených oblastech jihozápadu Čech. Po zpracování problematiky vývoje českého menšinového školství v roce 2019 (Jménem národa a pro národ! České školství v národnostně smíšených oblastech jihozápadu Čech v letech 1880–1945) se v aktuálně vydané publikaci její autor věnuje dalším aspektům života české menšiny, zejména snahám o její hospodářskou emancipaci a kulturním či osvětovým aktivitám.

Odborná konference Premonstráti z Teplé (24. 3. 2023)

V pátek 24. března 2023 se v Plzni konala odborná konference Premonstráti z Teplé, věnovaná 222. výročí narození Josefa Františka Smetany. Konferenci zahájil opat Kanonie premonstrátů v Teplé Filip Zdeněk Lobkowicz a poté zaznělo ve třech blocích devět příspěvků věnovaných vývoji tepelského kláštera a osobnostem význačných premonstrátů, jejich působení v Plzni a zejména v oblasti astronomie. V podvečer byla památka J. F. Smetany uctěna i na Mikulášském hřbitově, kde byla konference oficiálně zakončena.

Zemřela Květoslava Haubertová

Archivářky a archiváři Státního oblastního archivu v Plzni s lítostí oznamují celé archivní obci, že zemřela jejich dlouholetá kolegyně PhDr. Květoslava Haubertová, emeritní vedoucí někdejší žlutické pobočky archivu. Čest její památce!

Podcasty Plzeňského kraje: Hledáme pravdu a nevíme, jestli jdeme po správné stopě

Archivář Karel Řeháček se spolu s kolegyněmi zanořil do soudních spisů od začátku 17. do poloviny dvacátého století a zpracovali je do knižní podoby, která vypráví o tragédiích a kriminálních činech ze Šumavy, Pošumaví a Českého lesa. Markéta Čekanová se do ní začetla a zajímalo ji, jak moc mohli autoři popustit uzdu fantazii nebo zda používali pravá jména pachatelů a obětí.

Archivní edukace v praxi II

Archivně edukovat je zapotřebí nejen frekventanty univerzit třetího věku, ale především budoucí badatelské a archivářské naděje, tedy posluchače řádného studia archivnictví, pomocných věd historických a historie. Na Masarykově univerzitě v Brně k tomu slouží tradiční archivní čtvrtky. Ten v pořadí již 37., který se uskuteční 2. března 2023, bude věnován archivně-historickému tématu navýsost aktuálnímu a zajímavému. Na téma Dějiny bez Němců?

Archivní edukace v praxi

V úterý 22. února 2023 se v centrále Státního oblastního archivu v Plzni uskutečnila exkurze frekventantů Univerzity třetího věku z Přeštic a přilehlého okolí, kterou zorganizovaly Martina Naxerová a Iva Náprstková. Dvě skupiny aktivních a zvídavých posluchaček (s jedním jediným posluchačem) absolvovaly v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání III Blovicko a Přešticko celkem tříhodinový výklad a prohlídku archivu.

Medaile za zásluhy o české archivnictví Jiřině Vasiové

předáváníJiřina Vasiová, konzervátorka Státního okresního archivu Domažlice se sídlem v Horšovském Týně, obdržela za dlouholeté zásluhy v oblasti péče o fyzický stav archiválií medaili Za zásluhy o české archivnictví. J. Vasiová byla na medaili navržena už v roce 2020, avšak kvůli koronavirové epidemii byl předávací ceremoniál v letech 2020 a 2021 odložen. Medaili naší bývalé kolegyni předal ředitel Státního oblastního archivu v Plzni PhDr. Karel Řeháček, Ph.D. dne 8. listopadu 2022 v Horšovském Týně.

Poděkování za dlouholetou kronikářskou činnost

V úterý 8. listopadu 2022 proběhlo v sále Městského kulturního zařízení v Horšovském Týně setkání kronikářů. Při té příležitosti ředitel Státního oblastního archivu v Plzni PhDr. Karel Řeháček, Ph.D. poděkoval za dlouholetou kronikářskou činnost PhDr. Věře Steinbachové, kronikářce Staňkova a emeritní ředitelce Státního okresního archivu Domažlice se sídlem v Horšovském Týně, a PhDr. Věře Závacké, kronikářce Domažlic. V. Steinbachová učinila pro staňkovskou kroniku více jak 30 ročních zápisů. V. Závacká vedla domažlickou kroniku od roku 1972 do roku 2018. Oběma velké poděkování!

Západočeské archivy 2022

Obálka publikace Západočeské archivy 2022Státní oblastní archiv v Plzni vydal další ročník svého periodika Západočeské archivy 2022 [XIII].

Jeho obsah si můžete prohlédnout v menu Publikace.

 

 

 

Syndikovat obsah