Archivní pomůcky

Fondy a sbírky SOA v Plzni a jeho státních okresních archivů, které byly odborně zpracovány, mají k dispozici tzv. archivní pomůcku, díky níž lze získat větší přehled o dochovaných archiváliích v jednotlivých fondech a sbírkách.

Seznam všech archivních pomůcek Státního oblastního archivu v Plzni včetně okresních archivů najdete na adrese www.inventare.cz.

Seznam archivních pomůcek 1., 3. a 5. oddělení SOA v Plzni (jak pracoviště Plzeň - Sedláčkova ulice, tak pracoviště Klášter u Nepomuka) najdete na adrese www.inventare.cz/soap-pn.

Na tomto webu lze zvolit i zobrazení archivních pomůcek jednotlivých okresních archivů nebo vypsat a přečíst si archivní pomůcky v elektronické podobě.