Digitální archiv


Porta fontium – Bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů

Na stránkách projektu Porta fontium zpřístupňujeme matriky, kroniky, fotografie, listiny, sčítací operáty, přihlášky k pobytu, periodika, urbáře, pozemkové knihy, mapy, plány a další materiály.

Digitalizované listiny zpřístupňujeme také na stránkách projektu Monasterium.
Digitalizované veduty zpřístupňujeme na stránkách projektu Veduty v českých archivech vzniklé do roku 1850.
Digitalizované mapy zpřístupňujeme také na stránkách projektu Chartae antiquae.