Knihovní fond

Umístění knihoven

Knihovna Státního oblastního archivu v Plzni je tvořena celkem jedenácti archivními knihovnami. Fondy centrálního SOA v Plzni jsou umístěny ve dvou budovách – v Plzni, v budově v Sedláčkově ul. 44 a v budově detašovaného pracoviště v Klášteře u Nepomuku. Zbylých devět knihoven naleznete ve státních okresních archivech.

Fondy knihoven

Ilustrační obrázek více knihFondy knihoven tvoří monografie, periodika, mapy atd., zaměřené na historiografii, dějiny státní správy, archivnictví, pomocné vědy historické a dále na regionální historii a vlastivědu. Další jejich součást tvoří legislativní literatura a Průvodci po archivech. Fondy jsou průběžně doplňovány a aktualizovány. Stejně tak je průběžně doplňována databáze elektronického katalogu.

Přehled o fondech

Knihy jsou evidovány v knihovnickém programu Verbis. O hledání knih v databázi je též možné požádat na kterémkoliv našem pracovišti v rámci hodin pro veřejnost – podle otevření badatelny.

Výpůjční režim

Výpůjční režim knihoven je pouze prezenční – dle hodin pro veřejnost v jednotlivých archivech.

PřílohaVelikost
Výpůjční řád knihoven SOA (PDF)196.87 KB
Základní návod pro knihovní katalog Portaro SOA v Plzni (PDF)1 MB