Poděkování

Státní oblastní archiv v Plzni převzal v těchto dnech písemnou pozůstalost archivářky a emeritní vedoucí někdejší pobočky archivu ve Žluticích PhDr. Květoslavy Haubertové (13. 1. 1934 - 27. 2. 2023). Dědici archiválie předali na základě darovací smlouvy a získalo je do své péče 1. oddělení, které se specializuje na shromažďování písemných pozůstalostí historicky zajímavých osobností západočeského regionu. Velmi si tohoto daru vážíme a rodině PhDr. Haubertové děkujeme.