75 let Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni

¾ století plzeňské pedagogické fakulty ve vzpomínkáchV loňském roce oslavila Fakulta pedagogická ZČU v Plzni tři čtvrtě století své existence. V rámci oslav tohoto výročí byl realizován i zajímavý projekt její katedry historie, přesněji střediska orální historie, které při katedře působí. Výsledkem projektu je publikace s názvem "¾ století plzeňské pedagogické fakulty ve vzpomínkách", v níž na vývoj fakulty (a nejen na něj) vzpomínají její absolventi a učitelé, mj. i dva ředitelé Státního oblastního archivu v Plzni Petr Hubka a Karel Řeháček. Vzpomínky 23 narátorů doprovází i bohatá přílohová část, dokumentující historii a současnost fakulty. Západočeská univerzita v Plzni a její fakulty jsou významnými původci, jejichž archiválie náš archiv již celá desetiletí uchovává, takže publikace editorky Naděždy Morávkové "¾ století plzeňské pedagogické fakulty ve vzpomínkách" bude přínosná nejen pro správce příslušných archivních fondů, ale rovněž pro všechny zájemce o historii plzeňského vysokého školství.