Poděkování

Státní oblastní archiv v Plzni převzal v těchto dnech další část písemné pozůstalosti emeritního ředitele archivu PhDr. Vladimíra Bystrického, CSc. (1934-2021). Dědici archiválie předali na základě darovací smlouvy a získalo je do své péče 1. oddělení, které se specializuje na shromažďování písemných pozůstalostí historicky zajímavých osobností západočeského regionu. Velmi si tohoto daru vážíme a rodině PhDr. Bystrického děkujeme.