70 let jednotného archivnictví

Letos, v jarním a podzimním termínu, si připomeneme hned tři důležitá „archivní“ výročí: 70 let od vydání vládního nařízení č. 29/1954 Sb., o archivnictví, 50 let od přijetí zákona č. 97/1974 Sb., o archivnictví, a 20 let existence zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Všechny zmíněné legislativní normy významně přispěly k vybudování aktuální české archivní sítě a k vytvoření fungujícího systému jednotného archivnictví. Československé, resp. české archivnictví se sice navenek i uvnitř neustále dynamicky vyvíjí, jeho základní kameny však zůstávají pevné, tak snad nám to vydrží i nadále!

Archivy plní své zákonné úkoly jako paměťové instituce i jako správní úřady a hrají důležitou roli jak v oblasti péče o archiválie, tak i v kultivaci spisové služby u stovek a tisíců jejich původců, zejména obcí, škol, úřadů či soudů. Popřejme tedy celému českému archivnictví v tomto významném roce především stabilitu, dostatek odborně zdatných a spokojených zaměstnanců a ještě více zvídavých zájemců o výsledky jejich odborného snažení.

Státní oblastní archiv v Plzni si všechna výročí připomene mj. i vydáním reprezentativní publikace Archivní bohatství západních Čech, takže se všichni můžeme těšit na výjimečný jubilejní dárek!