Workshop Mramorování papíru... (16. – 18. 10. 2024)

ukázka techniky mramorování - náhledStátní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně pořádá ve dnech 16. – 18. října 2024 workshop Mramorování papíru vodovými barvami na gelascu. V archivech se často setkáváme s touto dnes pozapomenutou historickou technikou na pokryvech úředních knih, méně často se objevuje na ozdobných předsádkách.

Ve druhé polovině 19. století se začalo této techniky užívat rovněž na ořízkách knih, většinou tištěných. Vodové barvy se nanášejí na gelasco a různými hřebeny se na nich vytvářejí požadované vzory tak, aby výsledek byl co nejvíce podobný předlohám, tj. pokryvu či předsádce restaurovaných knih.

Workshop povedou dlouholeté pracovnice SOkA Domažlice, které mají již bohaté zkušenosti s touto technikou. Přihlášky a bližší informace kinkorova@soaplzen.cz

 

ukázka techniky mramorování