Uzavření badatelny SOkA Rokycany během letních prázdnin

Během letních prázdnin bude provoz badatelny Státního okresního archivu v Rokycanech omezen, a to do 15:00 hodin. Zcela uzavřena bude badatelna ve dnech 22. - 26. 7. 2024 a v pondělí 12. 8. 2024. Případné dotazy zašlete na e-mailovou adresu: badatelna-ro@soaplzen.cz.