PF 2018

PF 2018 - ilustrace z kroniky obecné a měšťanské školy Koloveč 1890-1926

Z kroniky obecné a měšťanské školy Koloveč 1890-1926

Dne 28. října 1918 naplnila se slova nesmrtelného Jana Amosa Komenského: „Přijde den, den veliký a slavný, kdy vláda věcí všech zase se jednou navrátí do rukou tvých, ó lide český!“ Ano, přišel čas, kdy vysvitlo československým národům slunce svobody, kdy vzešlo jim světlo spásy. Spadly okovy s českého školství, sňata pouta s českého učitelstva. Toto nebude více nuceno ku projevům všelikých holdů, jež bývaly vylhány, neupřímny, nebude nuceno ku protivným přetvářkám.