Konzervátorská dílna

V roce 1996 zahájila v archivu svoji činnost konzervátorská a restaurátorská dílna. Její zbudování bylo bezprostředně inspirováno neuspokojivým stavem staré registratury fondu Archiv města Domažlice.

Obrázek konzervátorské dílny v Horšovském Týně - obrázek 2

Pokročilá degradace spisového materiálu ze 17.–19. století omezila jeho čitelnost a tím i vypovídací hodnotu. Proto prvotním zaměřením dílny byla specializace na ošetřování ručního papíru. Vybavení pracoviště umožňuje aplikaci všech v současné době nejčastěji používaných technik: lepení, studené laminace a dolévání papírovinou. V souvislosti s ošetřováním ručního papíru jsou ve zdejší dílně také restaurovány historické knižní vazby.

Obrázek laminátoru v konzervátorské dílně v Horšovském Týně Konzervátorky se dále věnují i ošetřování pergamenových listin a pečetí. Jejich rukama prošel například velký soubor nejstarších chebských listin ze SOkA Cheb a soubor listin z rodinného archivu Windischgrätzů uložených v pobočce SOA v Klatovech. Stěžejní množství archiválií uložených v archivech tvoří písemnosti napsané a natištěné na novodobém papíře.

Konzervaci tohoto poškozeného materiálu umožňuje metoda jednostranné nebo oboustranné laminace pomocí laminovacího stroje, který byl v konzervační dílně uveden do provozu v létě roku 2005. Při konzervaci a restauraci archivního materiálu jsou používány postupy a metody prověřené v dílnách Národního archivu Praha. Národní archiv poskytuje konzervátorkám také možnost konzultace a stáží na jeho pracovištích.

Obrázek konzervátorské dílny v Horšovském Týně - obrázek 1