Veřejná zakázka - Výměna plynového kotle v archivu Blovice (do 12. 7. 2017) - ZRUŠENO

Česká republika – Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje zadávací řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Výměna plynového kotle v objektu Státního okresního archivu Plzeň-jih“.

PřílohaVelikost
Výzva k podání nabídky53.99 KB
Příloha č. 1 – projektová dokumentace900.16 KB
Příloha č. 2 – čestné prohlášení (vzor)15.39 KB
Příloha č. 3 – návrh smlouvy o dílo44 KB
Rozhodnutí o zrušení31.57 KB