Veřejná zakázka - předprojektová příprava pro novou budovu Státního oblastního archivu v Plzni (do 4. 10. 2017)

Česká republika – Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje zadávací řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby „Předprojektová příprava a ověření zda stavební záměr nové budovy Státního oblastního archivu v Plzni vyhovuje regulativům a územní studii pro dané území“.

PřílohaVelikost
Výzva k podání nabídky74.82 KB
Příloha č. 1 - Technická a ekonomická studie1.01 MB
Příloha č. 2 – Objemová studie10.39 MB
Příloha č. 3 – Požadavky zadavatele ze dne 29.11.201669.12 KB
Příloha č. 4 – Návrh smlouvy o dílo39.57 KB
Příloha č. 5 – Čestné prohlášení – vzor16.3 KB
Příloha č. 6 – Titulní list nabídky15.56 KB
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky29.64 KB
Smlouva361.95 KB