Veřejná zakázka - projektová dokumentace, autorský dozor projektanta v objektu Klášter u Nepomuka (do 13. 9. 2017)

Česká republika – Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje zadávací řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Úprava objektu A1, A2 v Klášteru u Nepomuka - projektová dokumentace pro provádění stavby, autorský dozor projektanta“.

PřílohaVelikost
Výzva k podání nabídky437.66 KB
Příloha č. 1 – Energetický audit3.32 MB
Příloha č. 2 – návrh smlouvy o dílo93.5 KB
Příloha č. 3 – čestné prohlášení (vzor)29 KB
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky29.16 KB
Smlouva561.83 KB