Nová publikace - edice kroniky domažlického děkana

obálka

Karel Hájek
Paměti dějepisné: edice kroniky domažlického děkana

Domažlický rodák Karel Hájek (1824-1889) vystudoval teologický seminář v Českých Budějovicích, poté se vrátil do Domažlic, kde po krátkém období v roce 1851, v němž působil na okolních farnostech, strávil celý život. Vedle výkonu kněžského povolání se pilně věnoval poznání dějin rodného města. Už za studií v Praze se seznámil s předními českými historiky a literáty, kteří jej přivedli ke skutečně vážnému zájmu o český dějepis a postupem času i k rozhodnutí sepsat dějiny Domažlic.

Do tohoto konceptu bezpochyby zapadaly i poznámky pořizované o současném dění v Domažlicích, obsažené ve třech nepříliš rozsáhlých svazcích. První svazek, pravděpodobně z let 1847-1860, je v dnešní době nezvěstný, druhý svazek mapuje léta 1861-1866 a třetí pokračuje od srpna 1866 do roku 1871. Dochované svazky se staly předmětem edice. Kniha je doplněna černobílými i barevnými obrazovými přílohami.


Publikaci je možno objednat v Státním okresním archivu Domažlice za 250 Kč.