Nový badatelský řád od 1. července 2022

Počínaje 1. červencem 2022 dochází v důsledku účinnosti nového badatelského řádu Státního oblastního archivu v Plzni k úpravě v provozu badatelen. Nadále jsou v dosavadních badatelských dnech a hodinách otevřeny všechny badatelny Státního oblastního archivu v Plzni.

Internationale Tagung im Rahmen des 700-jährigen Jubiläums der Verpfändung der Stadt und des Landes Eger (4.–5. 10. 2022)

Im September 2022 werden wir das 700-jährige Jubiläum der endgültigen Verpfändung der Stadt und des Landes Eger an den böhmischen König Johann von Luxemburg feiern. Bei dieser Gelegenheit veranstalten das Staatliche Kreisarchiv in Eger und die Stadt Eger eine internationale mediävistische Tagung, die an dieses grundlegende Ereignis erinnert.

Omezení provozu badatelny SOkA Klatovy v pondělí 22. srpna

Z provozních důvodů bude v pondělí 22. srpna 2022 omezen provoz badatelny v SOkA Klatovy. Badatelna bude v tento den otevřena pro veřejnost pouze v čase od 14:00 do 17:00.

Workshop Mramorování papíru vodovými barvami na gelascu (12. – 14. 10. 2022)

Státní oblastní archiv v Plzni – Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně a Česká informační společnost, z. s. – pobočný spolek při Národním archivu pořádají od 12. do 14. října 2022 v SOkA Domažlice se sídlem v Horšovském Týně workshop Mramorování papíru vodovými barvami na gelascu.

Dvacet let spolu

SOkA Cheb SOkA Sokolov SOkA Karlovy Vary SOkA Tachov SOkA Plzeň-sever SOkA Rokycany SOA Plzeň SOkA Plzeň-jih SOkA Domažlice SOkA Klatovy

Před dvaceti lety, 1. srpna 2002, se v souvislosti s prováděním reformy veřejné správy staly státní okresní archivy, jejichž zřizovateli byly do té doby okresní úřady, součástí státních oblastních (zemských) archivů jako jejich vnitřní organizační jednotky a oblastní (zemské) archivy se vydaly na cestu relativní nezávislosti na ministerstvu vnitra.

Vznikly tak tzv. velké archivy, které existují dodnes. Jedním z nich je i Státní oblastní archiv v Plzni, do jehož organizační působnosti bylo tehdy začleněno devět okresních archivů: Domažlice se sídlem v Horšovském Týně, Cheb, Karlovy Vary, Klatovy, Plzeň-jih se sídlem v Blovicích, Plzeň-sever se sídlem v Plasích, Rokycany, Sokolov se sídlem v Jindřichovicích a Tachov.

Omezení provozu badatelny SOkA Sokolov v srpnu 2022

Z provozních důvodů bude v srpnu badatelna Státního okresního archivu Sokolov se sídlem v Jindřichovicích otevřena v pondělí a ve středu v době od 8:00 hod do 15:00 hod. Děkujeme za pochopení.

Publikace Oprátky spravedlnosti, nebo pomsty?

obálka publikace Oprátky spravedlnosti, nebo pomsty?Ve čtvrtek 30. června 2022 se v hale Českého rozhlasu Plzeň uskutečnil křest publikace Karla Nováka Oprátky spravedlnosti, nebo pomsty? Hrdelní ortely mimořádných lidových soudů v Plzni a Klatovech v letech 1945–1947. Publikace vychází z primárního výzkumu archiválií uložených ve Státním oblastním archivu v Plzni. Její autor ji pod vedením Karla Řeháčka již dříve obhájil na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni jako diplomovou a následně i jako rigorózní práci a nakonec se publikace i díky četným sponzorům (mj. Plzeňskému kraji, městům Klatovy, Rokycany, Plzeň a jejím městským obvodům) dočkala vydání v nakladatelství Epocha. Práce přispěje k zevrubnějšímu poznání poválečných retribučních procesů na západě Čech a k vyrovnávání se s tímto nelehkým obdobím. Gratulujeme!

Workshop Digitální prameny – digitální metody?

logo Porta fontiumVe středu 29. června 2022 se v přednáškovém sálu Generálního ředitelství Státních archivů Bavorska uskutečnil workshop Digitální prameny – digitální metody? Během jednání se nejen bilancovala dosavadní třináctiletá česko-bavorská archivní spolupráce, ale rovněž se hledaly cesty další vzájemné kooperace.

Inhalt abgleichen