Provoz badatelen od 7. 7. 2021 (aktualizováno)

Počínaje 10. květnem 2021 se v dosavadních badatelských dnech a hodinách otevírá i badatelna v Jindřichovicích, takže budou otevřeny všechny badatelny.

Vzhledem k současnému stavu způsobenému pandemií koronaviru SARS-CoV-2 bude však provoz badatelen z protiepidemických a hygienických důvodů omezen následovně:

Uzavření badatelny SOkA Domažlice 27. 9. 2021

V pondělí 27. září 2021 bude z provozních důvodů uzavřena badatelna SOkA Domažlice se sídlem v Horšovském Týně. Děkujeme za pochopení.

Uzavření badatelny SOkA Klatovy dne 22. září 2021

 Ve středu dne 22. září 2021 bude z provozních důvodů uzavřena badatelna SOkA Klatovy. Děkujeme za pochopení.

Uzavření badatelny SOkA Rokycany v pondělí 27. září 2021

V pondělí 27. září 2021 bude badatelna archivu z provozních důvodů uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Uzavření badatelny Blovice dne 27. 9. 2021

Oznamujeme, že dne 27. 9. 2021 bude badatelna Státního okresního archivu Plzeň-jih se sídlem v Blovicích uzavřena.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada - archivář

Zastupující ředitel Státního oblastního archivu v Plzni, jako služební orgán příslušný podle §10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada – archivář v oboru služby 27 – archivnictví a spisová služba.

Místem výkonu služby jsou Rokycany.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Významné archivní vyznamenání (nejen) pro Petra Hubku

Bayerischer Janus 2021V pátek 23. července 2021 předalo grémium Bavorského archivního sněmu prostřednictvím generální ředitelky bavorských státních archivů Margit Ksoll-Marcon nejvyšší bavorské archivní ocenění, plastiku Bavorského Januse (Bayerischer Janus) za rok 2021, bývalému řediteli Státního oblastního archivu v Plzni Petru Hubkovi jako hlavnímu garantovi mnohaleté česko-bavorské archivní spolupráce.

Výstava 25 let restaurování v archivu, Horšovský Týn

25 let konzervátorské dílnyStátní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně srdečně zve na výstavu 25 let restaurování v archivu, která se uskuteční ve dnech 14. – 30. září 2021 ve výstavním sále Městského kulturního zařízení Horšovský Týn. Otevřeno bude vždy v pondělí až pátek od 8 do 16 hodin.

Inhalt abgleichen