Uzavření badatelen od 21. 12. 2020

Od 21. prosince 2020 se uzavírají až do odvolání všechny badatelny Státního oblastního archivu v Plzni.

Informationen über den Betrieb unserer Lesesäle ab 17. August 2020

Ab 8. Juli 2020 öffnen in den üblichen Öffnungszeiten alle Lesesäle des Staatlichen Gebietsarchivs in Pilsen. Angesichts der durch die Covid-19-Pandemie verursachten Sondersituation wird die Archivbenutzung aus hygienischen und anti-epidemischen Gründen unter folgenden Richtlinien ermöglicht:

Informationen über den Betrieb unserer Lesesäle ab 8. Juli 2020

Ab 8. Juli 2020 öffnen in den üblichen Öffnungszeiten alle Lesesäle des Staatlichen Gebietsarchivs in Pilsen.

Angesichts der durch die Covid-19-Pandemie verursachten Sondersituation wird die Archivbenutzung aus hygienischen und anti-epidemischen Gründen unter folgenden Richtlinien ermöglicht:

Neue Öffnungszeiten

Von 1.4.2012 ist Forscehrraum in Pilsen, Sedláčkova 44, am Dienstag geschlossen!

Oznámení o vyhlášení II. kola výběrového řízení na služební místo ředitele odboru ekonomiky a provozu ve Státním oblastním archivu v Plzni - do 10. března 2021

Ředitel Státního oblastního archivu v Plzni vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ředitele odboru ekonomiky a provozu ve Státním oblastním archivu v Plzni. Služebním působištěm je Plzeň. Předpokládaným nástupem do služby na tomto služebním místě je 1. duben 2021. Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného nebo žádosti o jmenování na služební místo představeného (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 10. března 2021.

Za Vladimírem Bystrickým (1934–2021)

Vladimír Bystrický (1934–2021)

Současní i bývalí zaměstnanci Státního oblastního archivu v Plzni přijali s hlubokým zármutkem zprávu o tom, že ve čtvrtek 11. února 2021 odešel ve svých 87 letech PhDr. Vladimír Bystrický, CSc.

V archivu působil neuvěřitelných 46 let. V létě 1957 nastoupil nejprve do Okresního archivu ve Stříbře, odkud přešel počátkem roku 1959 do tehdejšího horšovskotýnského oddělení Státního archivu v Plzni a od roku 1964 do svého odchodu do důchodu v roce 2003 působil jako ředitel tohoto archivu. Své zkušenosti mohl uplatnit i na celostátní úrovni, mj. jako dlouholetý člen Vědecké archivní rady či člen redakční rady Archivního časopisu.

Západočeské archivy 2020

Obálka publikace Západočeské archivy 2020Státní oblastní archiv v Plzni vydal další ročník svého periodika Západočeské archivy 2020 [XI].

Jeho obsah si můžete prohlédnout v menu Publikace.

 

 

 

Inhalt abgleichen