Podmínky vstupu veřejnosti do vnitřních prostor od 3. 11. 2021 (aktualizováno)

Od 3. listopadu 2021 bude do veřejnosti přístupných prostor archivů vpuštěna pouze:
a) osoba, která absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba, která absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník, nebo

Provoz badatelen od 7. 7. 2021 (aktualizováno)

Počínaje 10. květnem 2021 se v dosavadních badatelských dnech a hodinách otevírá i badatelna v Jindřichovicích, takže budou otevřeny všechny badatelny.

Vzhledem k současnému stavu způsobenému pandemií koronaviru SARS-CoV-2 bude však provoz badatelen z protiepidemických a hygienických důvodů omezen následovně:

Mezinárodní konference konaná u příležitosti 700. výročí zástavy města Chebu a Chebska (Call for Papers, do 15. 1. 2022)

Termín přihlášky příspěvků: do 15. ledna 2022

Předpokládaný termín a místo konání: 22. – 24. 9. nebo 29. 9. – 1. 10. 2022, Kulturní centrum Svoboda, Cheb

Karel Řeháček novým ředitelem archivu

Karel Řeháček (2021)Dne 30. listopadu 2021 předal státní tajemník v Ministerstvu vnitra RNDr. Josef Postránecký dosavadnímu řediteli odboru archivnictví a spisové služby Státního oblastního archivu v Plzni PhDr. Karlu Řeháčkovi, Ph.D. rozhodnutí o jmenování ředitelem téhož archivu.

Hlavním cílem nového ředitele bude navázat na odkaz jeho předchůdců a ve spolupráci se všemi stávajícími i budoucími zaměstnanci nadále rozvíjet archiv do podoby moderní, vstřícné a respektované správní a paměťové instituce 21. století.

Západočeské archivy 2021

Obálka publikace Západočeské archivy 2021Státní oblastní archiv v Plzni vydal další ročník svého periodika Západočeské archivy 2021 [XII].

Jeho obsah si můžete prohlédnout v menu Publikace.

 

 

 

Opustil nás bývalý ředitel SOkA Rokycany prom. hist. Petros Cironis

Petros Cironis - foto Současní i bývalí zaměstnanci Státního okresního archivu v Rokycanech přijali s hlubokým zármutkem zprávu o tom, že v sobotu 2. října 2021 odešel ve svých 85 letech bývalý ředitel Státního okresního archivu Rokycany prom. hist. Petros Cironis.

 

Významné archivní vyznamenání (nejen) pro Petra Hubku

Bayerischer Janus 2021V pátek 23. července 2021 předalo grémium Bavorského archivního sněmu prostřednictvím generální ředitelky bavorských státních archivů Margit Ksoll-Marcon nejvyšší bavorské archivní ocenění, plastiku Bavorského Januse (Bayerischer Janus) za rok 2021, bývalému řediteli Státního oblastního archivu v Plzni Petru Hubkovi jako hlavnímu garantovi mnohaleté česko-bavorské archivní spolupráce.

Bericht über den Workshop „Neue Technologien zur Erforschung der Vergangenheit“

logo CÍL-ZIELAm 16. und 17. Juni 2021 fand in der Familienbrauerei Chodovar in Chodová Planá der Abschlussworkshop „Neue Technologien zur Erforschung der Vergangenheit“ statt, bei dem die Ergebnisse des tschechisch-bayerischen Kooperationsprojekts „Moderner Zugang zu historischen Quellen“ vorgestellt wurden.

Inhalt abgleichen